На 23.06.2020г. В 11:00часа, Радио ВФМ, стартира експериментална програма.

ФОРМАТ: ФОЛК